جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

حسینیه کوچک زواره - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حسینیه کوچک زواره

مربوط به قرن يازده هجري مي باشد ابتدا به صورت سرپوشيده بود ولي بعد با احداث يك قسمت سرباز براي تابستان سبك جديدي از معماري اسلامي را بوجود آوردند اين دو بنا به صورت مربع با يك تخت در وسط جهت تعزيه خواني ساخته شده است در اطراف هر چهاربنا طاقچه هاي بزرگي به ارتفاع يك متر از سطح زمين احداث شده كه محل نشستن مردم است ودر بالاي آن غرفه هايي جهت نشستن خانمها ساخته شده است در يك ضلع حسينيه ها هم صفه اي مخصوص به عنوان صفه نخل تعبيه شده است در ماه محرم و صفر اين دو مكان محل تجمع هيئتهاي مذهبي و همچنين مراسم تعزيه و روضه خواني ميباشد.

That related to eleven A.H. centuries. At first it was porch but then with building another uncovered part for summer was produce new method of Islamic ordinnance. This tow structure build as square shape with a throne at the middle for mourning .Around each four builds have maked big ledges in one meter height which is seat people and up them was build some loges for seat women. In the side of religion places one special bench was made that in Moharm and Safar month  is the place of gathering the religion sect and mourning.

 

 

{rsmediagallery tags="kochakzavare" limit="21" }