جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

حرم امام رضا علیه السلام - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حرم امام رضا علیه السلام

Loading the player...

روضه منوره که پیکر مقدس حضرت رضا (علیه السلام) در آن مدفون است، زیر گنبدی زرین و با شکوه قرار دارد و هسته مرکزی بناهای آستان قدس رضوی به شمار می‌آید.
در سال‌‌های آغازین به خاک سپاری پیکر پاک امام، حرم مطهر به صورت بنایی ساده با مصالح ویژه آن دوران بنا شده بود؛ چنان‌که بقعه مطهر، تنها یک در ورودی ساده در پیش روی

مبارک داشت و دارای تزیین‌هایی مختصر به سبک آن زمان بود. صفه‌‌های اضلاع حرم به جز صفه پیش‌رو، به‌سوی خارج از بنا بسته بود و بر فراز بقعه، تنها قبه‌ای وجود داشت.
در آن سال‌‌های دور، زمین‌‌های اطراف حرم مطهر، همه خالی از سکنه بود و نوغان که یکی از دو قصبه معروف و معتبر توس بود، تنها آبادی مسکونی منطقه محسوب می‌شد.
نظارت دقیق حکام جور بر حرکات و سکنات شیعیان، منع آن‌‌ها از توجه به مرقد امام (علیه السلام) و درک فیض و زیارت، موجب شد که سال‌‌ها سپری شود و بنایی درخور و شایسته

مضجع شریف حضرتش احداث نشود.
سرانجام، سال‌‌های سخت و سنگین به کندی سپری شد. عنایات خدای تعالی نسبت به روضه رضوی موجب شد که در آن روزهای اولیه و جو خاص آن زمان، حرم مطهر از هرگونه

آسیبی محفوظ بماند تا آن‌جا که به خاطر رأفت خاصه حضرت، به‌صورت بروز کرامات پی در پی و معجزات، گره از کار دردمندان و نیازآوران گشود. کثرت و تداوم کرامات امام،

موجب شد که توجه و اقبال مردم و حاکمان آن زمان به‌ویژه بیشتر اهالی خراسان و مناطق دیگر زیاد شود و ارادتمندان به بقعه و بارگاه رضوی، زیارت پرفیض مرقد منورش را بر

خود واجب دانسته، اقدام به ساخت و مرمت و تذهیب و تزیین و حفظ و نگهداری آن بنای مقدس کنند.
در طول قرن‌‌های مختلف، رجال کشورهای اسلامی، حکام و امرای خراسان و‌ مردان با اخلاص و علاقه‌مند به مقام شامخ ولایت و امامت، با صرف مبالغی در تجدید و عظمت آن

کوشیده‌اند و ضمن تزیین آن با ایجاد بناها و به‌جای گذاشتن آثار، این مکان شریف را از جلوه‌‌های کهن هنری دوران گذشته مملوّ کردند.

احداث موزه قرآن (گنجینه قرآن و نفایس) با مساحت 1687 متر مربع و زیربنای 4507 متر مربع
توسعه موزه مرکزی و احداث موزه‌‌های تمبر و اسکناس، ساعت، صدف، سلاح و... به مساحت 1382 متر مربع و زیربنای 5462 متر مربع
احداث موزه فرش به مساحت 2331 متر مربع و زیربنای 6600 متر مربع

The Imam Reza shrine  in Mashhad, Iran is a complex which contains the mausoleum

of Imam Reza, the eighth Imam of Twelver Shi'ites. It is the largest mosque in the

world by dimension and the second largest by capacity. Also contained within the

complex are the Goharshad Mosque, a museum, a library, four seminaries, a

cemetery, the Razavi University of Islamic Sciences, a dining hall for pilgrims,

vast prayer halls, and other buildings.

The complex is the center of tourism in Iran. The shrine itself covers an area of

267,079m2 while the seven courtyards which surround it cover an area of 331,578m2

- totaling 598,657 m2 (6,443,890 sq ft).

Every year the ceremony of Dust Clearing is celebrated in the Imam Reza shrine.
In 818, the Alid Imam Ali al-Ridha was murdered by the Abbasid caliph al-Ma'mun

(ruled 813–833) and was buried beside the grave of al-Ma'mun's father, Harun al-

Rashid (r. 786–809). After this event, the location was called as Mashhad al-Ridha

("the place of martyrdom of al-Ridha"). Shias and Sunnis began visiting his grave

on pilgrimage. By the end of the 9th century a dome was built on the grave and

many buildings and bazaars sprang up around it. During more than a millennium it

has been devastated and reconstructed several times.

In 993 the holy shrine was ruined by Saboktakin, a Ghaznavid king. However, in

1009, his son Sultan Mahmud of Ghazni ordered the shrine to be repaired and

expanded. About 1150 Sultan Sanjar, a Seljuq king, renovated the sanctuary and

added new buildings after his son was miraculously healed at the shrine. Later,

Sultan Muhammad Khodabande, an Ilkhanate king who converted to Shiism, renovated

the holy shrine around 1310. The celebrated Muslim traveler Ibn Battuta visited

Mashhad in 1333 and reported that it was a large town with abundant fruit trees,

streams and mills. A great dome of elegant construction surmounts the noble

mausoleum, the walls being decorated with colored tiles. Opposite the tomb of the

Imam is the tomb of Caliph Harun al-Rashid, which is surmounted by a platform

bearing chandeliers. However, the tomb of Harun al-Rashid is not considered

sacred, as he was responsible for the murders of the 6th and 7th Shia Imams.

In the 15th century, during the reign of the Timurid Shahrukh Mirza, Masshad

became one of the main cities of the realm. In 1418 his wife Goharshad funded the

construction of an outstanding mosque beside the shrine, which is known as the

Goharshad Mosque.

The shrine is depicted on the reverse of the Iranian 100 rials coin, issued since

2004.