جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جکلوک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جکلوک

Loading the player...

در استان پهناور اصفهان تنوع سلیقه ها و پسندها به آفرینش در همه زمینه ها منجر شده. این در خورد و خوراک مردم استان هم مشهود می باشد.
وجود انواع خوراکی های خوشمزه در شهرها و روستاهای استان اصفهان مبین طبع لطیف مردم اصفهان است.
جکلوک یکی از خوراکی های ساخته سلیقه مردم خوب شهرضاست که از زمانهای پیش رواج داشته است.


Jaklouk
In province of Isfahan, there are different tastes, forces people to create different aspect of different issue
We can see this subject in foods of Isfahan .existence of different kinds of foods, pastry, and dessert can show this issue as a best." Jaklouk" is one of food that bakes in "Shahreza" from years ago