جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

جوانه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

جوانه

برنامه جوانه كه مخاطب نوجوان را مدنظر دارد . در ساختار تركيبي ساده به طرح موضوعات و مشكلات نوجوانان مي‌پردازد . اين برنامه از آيتم هاي گوناگون تشكيل شده است ، اما در تمامي برنامه ها 4 آيتم ثابت وجود دارد كه عبارتند از : مجري ، كارشناس ، گزارش از نوجوانان در خصوص موضوعات مطروحه در برنامه و پويانمايي . موضوعات برنامه جوانه با نيازهاي نوجوانان و همچنين مناسبت هايي كه در طول سال ، تقويم رسمي كشوري اعلام مي كند هماهنگ مي شود . به طور مثال در اولين برنامه سال 1390 با توجه به شروع سال جديد ، برنامه جوانه موضوع برنامه‌ريزي را براي سال جديد طرح كرد . متن نوشتاري برنامه كه توسط مجري اجرا مي شود بدين صورت است كه ابتدا از منابع موثق و مطمئن ، مطالب گردآوري مي شود و سپس با بياني كه در حد فهم نوجوان باشد و به شكلي كه از آن مطالب زودتر و راحت تر دريافت شود ، بيان مي گردد . اين متن پس از بازخواني ها و ويرايش هاي چندباره به دست مجري برنامه داده مي شود . مجري برنامه اين متن را به صورت آزمايشي اجرا مي كند و در صورت مناسب بودن به ضبط آن اقدام مي‌شود .

در بحث كارشناسي برنامه با توجه به موضوع مطروحه ، كارشناس برنامه كه از بين افراد مختلف انتخاب مي شوند در خصوص آن موضوع با زبان و بيان ساده و بدون تكلف ، موضوع را به صورت علمي كارشناسي مي كند . گزارش‌هايي كه از نوجوانان در خصوص موضوع ضبط مي شود براي آن است كه دريافت و درك نوجوانان است از موضوع مشخص شود . غلط و درست بودن درك نوجوان مهم نيست . چون در بحث كارشناسي صحت و سقم مطلب يا دريافت درست يا نادرست آن مشخص مي گردد .


همچنين در اين برنامه پويا نمايي عرضه مي شود كه سعي در دادن اطلاعت علمي يا برانگيختن تخيل نوجوان دارد . از اين روست كه آيتم انيميشن اين برنامه آگاهانه و با دقت انتخاب مي شود ، چرا كه در اين بخش كه به صورت ناخودآگاه پيام به مخاطب نوجوان منتقل مي شود مي بايد از تخريب و آسيب جلوگيري شود .

مابقي آيتم هاي برنامه جوانه به صورت متغير مي باشد كه به معرفي كتاب ، گزارش از فعاليت هاي نوجوانان در زمينه هاي علمي ، آموزشي و ورزشي ، آيتم اطلاعات پزشكي و روانپزشكي براي نوجوانان ، آشنايي با مشاهير ، آموزش عكاسي ، واگويه هاي مناجاتي و ... . اين آيتم ها برحسب اقتضاء و شرايط برنامه در آن گنجانيده مي شود . تمامي اين آيتم ها با توجه به مواردي كه در اهداف افق رسانه منظور شده تعيين ، ضبط و ارائه مي گردد .

 

{flv}AJ4S|250|150{/flv}