Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

جمع آوری مکانیزه برگ های پاییزی درختان

جمع آوری مکانیزه برگ های پاییزی درختان


جمع آوری مکانیزه برگ های پاییزی درختان نخستین بار دراصفهان

با جمع آوری مکانیزه برگ های پاییزی درختان 10 میلیارد ریال برای اقتصاد فضای سبز کلانشهر اصفهان در آمد حاصل شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل سازمان پارک ها وفضای سبز شهرداری اصفهان گفت: در طرحی نوآورانه جمعی از متخصصان سازمان خدمات شهری شهردرای اصفهان موفق شدند دستگاهی طراحی کنندکه برگ های پاییزی درختان را با مکش به داخل محفظه ای هدایت کند. احمد سلیمانی پور، کاهش هزینه نیروی انسانی ، افزایش سرعت عمل و نوآوری در طراحی را از مزایای طراحی این دستگاه مکانیزه بیان کرد و افزود: درگذشته برگ های پاییزی به صورت دستی جمع آوری می شد اما به تازگی لوله ای خرطومی بر روی ماشین های جارو که شبها مشغول رفت و روب معابر هستند تعبیه شده وبرگ های پاییزی با استفاده از این دستگاه مکانیزه جمع آوری می شود. مدیرعامل سازمان پارک ها وفضای سبز شهرداری ظرفیت مخزن این دستگاه را شش مترمکعب بیان کرد و افزود: تاکنون 50 دستگاه از ماشین آلات جاروی این سازمان به دستگاه مکانیزه جمع آوری برگ های پاییزی مجهز شده اند. احمد سلیمانی پور ظرفیت تولید سالانه خاک برگ درکلانشهر اصفهان را دوهزار تن اعلام کردو گفت: خاک برگ ها در 26 سوله شهرداری تولید می شود که در غنی سازی خاک ، بهبود خصوصیات ، شیمیایی ، حاصلخیزی ، زیست شناسی واصلاح الگوی مصرف نقش به سزایی دارد.