جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی شهرضا - نمایش محتوای موسیقی

 

 

جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی شهرضا

جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی شهرضا

فرماندار شهرضا در جلسه کارگروه اجتماعی فرهنگی شهرستان گفت: بسیاری از مشکلات ناشی ازمسائل اجتماعی و فرهنگی بوده که به حالت سکون در آمده و می طلبد تا در راستای پویایی آن گام برداریم.

محسن گلابی افزود: در راستای برقراری ارتباط با جامعه ابتدا باید به خود باوری رسیده و ارتباط مطلوبی با خودمان برقرار کنیم.

جعفری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا نیز گفت: هنر باعث کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی میشود و می تواند خلاء های روحی انسان را پر کند.