رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

جلسه ارائه پژوهش با عنوان"بررسی گزارش های خبری سیمای شبکه اصفهان" - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایش خبرجلسه ارائه پژوهش با عنوان"بررسی گزارش های خبری سیمای شبکه اصفهان" توسط مصطفی محمدصادقی دٍهقی پژوهشگر مرکز اصفهان با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت ، همکاران پژوهش و خبرگزاری این مرکز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزاصفهان ، هدف اصلی از انجام  این پژوهش بررسی و آسیب شناسی گزارش های خبری سیمای شبکه اصفهان است و از نظر هدف یک بررسی کاربردی ، از نظر وسعت پهنا نگر(بازه زمانی یکساله گزارش های خبری پخش شده از شبکه اصفهان و پیمایش از شهروندان اصفهانی) و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است.
این پژوهش بر روی تعداد 295 گزارش خبری در نیمه دوم سال 1396 و نیمه اول سال 1397 انجام شده است که حاکی از اختصاص بیشترین سهم  گزارش های خبری به موضوعات به ترتیب "اقتصادی" ، "ورزشی" ، "اجتماعی" ، "مذهبی" ، "پزشکی و بهداشت" و کمترین سهم به موضوعات "محیط زیست" ، "مشکلات مناطق محروم" ، و "مسکن و خانه" بوده است. از دیگر سو ، در نظر سنجی انجام شده از شهروندان اصفهانی ، بیشترین موضوع مورد درخواست آنها برای پخش از شبکه استانی ، به ترتیب " مشکلات اقتصادی و معیشتی ، مسائل اجتماعی ، مشکل آب زاینده رود و خشکسالی و موضوعات فرهنگی و هنری" بوده است.
در خلاصه این تحقیق ، پیشنهاد پژوهشگر بر این است که در زمینه گزارش های خبری با توجه به اقتضایی بودن  آنها ، به مولفه هایی همچون سرعت اطلاع رسانی ، جامع بودن(بیان کلیات به همراه حاشیه ها و جزئیات) ، مصاحبه با همه گروه های درگیر آن رویداد ، اولویت بخشی و برجسته سازی هدفمندانه ، طراحی بخش های خبری صبحگاهی و ظهرگاهی و در نهایت پرداخت تحلیلی-انتقادی و کارشناسانه آنها توجه شود. همچنین در بخش گزارش های موضوعی و مستند با تشکیل اتاق های فکر تخصصی و هدفمندانه ، مسائل ضروری استان در قالب گزارش های فرایندی ، جامع و عالمانه منتقل شود.
همچنین خبر سیمای شبکه اصفهان می تواند با بررسی همه جانبه مقتضیات ، مناسبات ، روندها و ضرورت های سرزمینی و فراسرزمینی استان از یک سو و شناخت دقیق مخاطبان و شهروندان از سوی دیگر ، دست به تدوین راهبرد رسانه ای مدوّن به منظور اطلاع رسانی ، آگاهی و اثرگذاری در کوتاه و دراز مدت بزند.
 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.