بازگشت به صفحه کامل

جشنواره نشریات دانشگاهی

جشنواره نشریات دانشگاهی


جشنواره نشریات دانشگاهی استان های مرکزی، قم، چهارمحال و بختیاری، یزد و اصفهان  در دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آغاز شد

 

 

Loading the player...

جشنواره نشریات دانشگاهی استان های مرکزی، قم، چهارمحال و بختیاری، یزد و اصفهان  در دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر آغاز شد