جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

جرقویه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جرقویه

Loading the player...

اینجا اصفهان است . بخش جرقويه سفلي .
جرقويه سفلي با وسعتي در حدود 9/1456 كيلومتر مربع از فاصله حدود50  كيلومتري جنوب شرقي اصفهان شروع و تا عمق حدود 40 كيلومتري ( گردنه مزرعه عرب ) امتداد دارد . از شمال به محدوده بخش جلگه ، از جنوب به محدوده شهرستان شهرضا ، از شرق به بخش جرقويه عليا و از غرب به محدوده بخش مركزي اصفهان منتهي ميگردد . اين بخش از بخشهاي قديمي اصفهان بوده و از سابقه و قدمت ديرينه اي برخوردار مي باشد و بعضي از زيستگاههاي آن از قبل از اسلام نيز وجود داشته است .
گركويه ، گركوا ، گرگويه ، جركوه ، جرقويه و سرانجام جرقويه نامهايي است كه در گذر روزگار بر اين سرزمين نهاده شده و با بررسي گفته هاي پيشينيان و جستجو در كتابها و نوشته هاي تاريخي و مد نظر قراردادن اين امر كه در گذشته كمتر نامي از اين سرزمين در كتابهاي تاريخي به ميان آمده و تنها برخي از ايرانگردان به گونه انگشت شمار نگاهي گذرا به اين سرزمين كويري داشته اند.Here is Isfahan,Jarghoye Sofla Parts
Jarghoye Sofla with area about 9/1456 square kilometers, starting from a distance about 50 km southeast  of Isfahan and its continue about 40 kilometers. It's limited to plains from northern part, Shah Reza province from south part, Jarghoye Oliya from east and main part of Isfahan from west part. This was as old parts of Isfahan and have a long history .there are some habitats that existed before Islam
"Garkoye", "Gakova", "Gargoye", "Jarghoye" and finally Jarghoye are some name that was selected for this place. According to old books and documents  and considering there isn't any name of this province in books. Only some of tourist have a glance to these area