رونق تولید ملی | جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸

جاودانان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

جاودانان

این موزیک تصویرکلیپی برگرفته از فیلم سینمایی مهاجر به کرگردانی ابراهیم حاتمی کیا

تنظیم برای وب سایت شبکه اصفهان : آزاده رجبی