جانباز عبدالمحمود محمودی

جانباز عبدالمحمود محمودی از سرافرازان هشت سال دفاع مقدس است . وی در سال 1350 هجری شمسی در یکی از روستاهای اطراف اردستان (روستای قهساره) به دنیا آمد . ایشان در کلاس دوم راهنمایی تحصیل می کرد که در جبهه های حق علیه باطل حدود 18 ماه حضور داشت و در همانجا به فیض جانبازی نایل شد .پادگان امام حسین خمینی شهر محل آموزش خدمت این جانباز سرافراز بود.وی در لشگر امام حسین حضور داشت.

Loading the player...