رونق تولید ملی | شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

تولید 15 تن فلفل دلمه ای تولید شده گلخانه هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایش خبر

تولید 15 تن فلفل دلمه ای تولید شده گلخانه هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان


15 تن فلفل دلمه ای تولید شده گلخانه هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان راهی بازار مصرف شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان گفت: این میزان فلفل دلمه ای در گونه های قرمز ونارنجی گیاهی بومی مکزیک وآمریکای مرکزی ، از شش هزارمترمربع وسعت این گلخانه برداشت شده که این محصول گلخانه ای معیارها و ویژگیهای لازم برای صادرات را دارد. احمد رضا یلمه ها افزود: این محصول گلخانه ای با روش پرورش نشاء تولید شده که دراین روش حدود شش تا هشت هفته نشاء در خزانه می‌ماند و سپس کشت و پس از رسیدن محصول، هفتگی برداشت می شود. در ساخت گلخانه واحد دهاقان از آخرین فناوری‌های روز استفاده شده و سامانه هوشمند آن مجهز به شبکه اینترنتی است که قابلیت نظارت و کنترل را از سراسر جهان میسر می‌سازد

تولید 15 تن فلفل دلمه ای تولید شده گلخانه هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

15 تن فلفل دلمه ای تولید شده گلخانه هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان راهی بازار مصرف شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان گفت: این میزان فلفل دلمه ای در گونه های قرمز ونارنجی گیاهی بومی مکزیک وآمریکای مرکزی ، از شش هزارمترمربع وسعت این گلخانه برداشت شده که این محصول گلخانه ای معیارها و ویژگیهای لازم برای صادرات را دارد. احمد رضا یلمه ها افزود: این محصول گلخانه ای با روش پرورش نشاء تولید شده که دراین روش حدود شش تا هشت هفته نشاء در خزانه می‌ماند و سپس کشت و پس از رسیدن محصول، هفتگی برداشت می شود. در ساخت گلخانه واحد دهاقان از آخرین فناوری‌های روز استفاده شده و سامانه هوشمند آن مجهز به شبکه اینترنتی است که قابلیت نظارت و کنترل را از سراسر جهان میسر می‌سازد

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.