جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

تولید قطعات الکتریکی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تولید قطعات الکتریکی

Loading the player...

انرژي الکتريکي با کمک نيروهاي طبيعي آب ،باد،بخار ،سوخت فسيلي و انرژي هسته اي بدست مي آيد وبراي انتقال آن نقش ترانسفورماتورها بسيار اساسي است و براي کنترل اين نيروي افسار گسيخته برق لازم است از ابزارهاي الکتريکي نظير کليد و پريز استفاده کرد تا هم از هدر رفتن انرژي برق استفاده شود و هم از خطرات آن دوري کرد برا ي توليد قطعات الکتريکي بخشهاي مختلفي وجود دارد 1- قطعات فلزي2- قطعات پلاستيکي3- مونتاژقطعات4- ايستگاه کنترل کيفيت
کليد و پريز و قطعات همرديف چون دو شاخه اجزاي الکتريکي هستند که وظيفه آنها قطع و وصل جريان الکتريکي تا سطح پتانسيل ??? مي باشد. جنس بدنه آنها از باکاليت است رنگ آن کرم روشن و بصورت يک عايق الکتريکي عمل مي کند . ابعاد کليد و پريز     ? × ? سانتيمتر مربع ، وزن آن ?? ـ ?? گرم است. حداکثر جريان الکتريکي قابل تحمل آن ?? آمپر است. از نظر استاندارد بايد طوري باشد که کليه آزمايشات هدايت جريان الکتريکي ـ عايق بودن بدنه در برابر جريان نشتي و … کار مطمئن آنها را ايجاب کند و در استعمال عادي آن خطري احساس نشود . نشانه هاي معرف کليد و پريز و دو شاخه از نظر جريان الکتريکي و سطح ولتاژ و يا علائم تجاري آن بايد طوري باشد که قابل رويت باشد . از نظر ابعاد رعايت استاندارد ضروري است و کليد و پريز ديگر ابزارهاي الکتريکي بايد طوري ساخته شوند که پس از نصب قسمتهاي برق دار آنها در دسترس نباشد