جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

تولید روغن حیوانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تولید روغن حیوانی

Loading the player...

خط توليد روغن:

بطور کلي در کارخانجات اين مراحل براي توليد روغن انجام مي شود:

1.       صمغ گيري(Degunning stage)

2.       خنثي سازي(Neutralization)

3.       خشک کردن(Drying stage)

4.       بي رنگ سازي(Bleaching)

5.       هيدروژناسيون(Hydrogenation)

6.       بي رنگ سازي مجدد(Re bleach)

7.       فرمولاسيون روغن (Blending)

8.       بي بو سازي(Deodorization)

البته براي روغن مايع مراحل هيدروژناسيون وبي رنگ سازي مجدد حذف مي شود.)صمغ گيري(خلط گيري):

پس از گرفتن ناخالصي هايي که به طور مکانيکي همراه روغن خام شده اند . اولين مرحله در تصفيه روغن خام صمغ گيري و مواد خلطي است که قسمتي به صورت امولسيون و برخي هم به صورت محلول در آب وجود دارد .

صمغ ها به دو دسته محلول در آب و نا محلول در آب تقسيم مي شوند و قبل از هر عملي بايد مورد توجه قرار گيرند ؛ اين مواد معمولاً فسفريتهاي کلسيم(Ca) و منيزيم(Mg) هستند که در صورت باقي ماندن در روغن پس از تصفيه روغن نيز رنگ بوي نامطلوبي در روغن ايجاد مي کند ؛ صمغ هاي محلول در آب توسط آبزني به راحتي جداسازي مي شوند اما صمغ هاي نامحلول در آب بايد ابتدا توسط اسيد سولفوريک يا اسيد کلريدريک شکسته شوند تا قابليت انحلال در آب را پيدا کنند . از نظر تئوري عمل جمع آوري و ته نشيني صمغ ها به وسيله ي افزايش آب و اسيد قابل انجام است . بيشتر روغن ها داراي0.5 -2  درصد صمغ هستند،البته روغن سويا داراي صمغ بيشتري است.

در جريان عمل خلط گيري مواد خلطي که به طور عمده پروتئين ها و ضمناً هيدارات هاي کربن به وسيله ي افزودن الکتروليت مناسب منعقد جدا مي شود . فسفاتيد ها و بخشي از مواد خلطي گرفته مي شوند روش متداول قديمي که در آن روغن خام را با اسيد سولفوريک غليظ عمل مي کردند امروزه ديگر براي روغن هاي خوراکي به کار برده نمي شود .

معمولاً از صمغ جدا شده براي تهيه ليستين استفاده مي کنند ؛ در روغن هاي پر فسفاتيد مانند روغن مذاب ممکن است رسوب هيدراتاسيون به عنوان ليستين استفاده شود ؛ اين رسوب هيدراتاسيون ليستين خام ناميده مي شود.مي توان به وسيله ي شستشو با آب جدا کرده که مختصر روغن خنثي را که در دهنگام خلط گيري با آن همراه مي شود به کمک اسيديفته کردن باز يافت . اين عمل را غالباً روي رسوب هيدراتاسيون و محلول صابون که در جريان خنثي کردن روغن حاصل مي شود ، يکجا انجام مي شود.

معمولاً از صمغ هاي جدا شده براي تهيه ليستين استفاده مي کنند . اگر مقدار صمغ جدا شده با توجه به ظرفيت کارخانه کم باشد معمولاً صمغ را به کنجاله ي خروجي اضافه نموده و ارزش غذايي کنجاله را بالا مي برند .

تمام روغن هايي را که بعدا هيدروژنه مي شوند بايد خوب خلط گيري کرده زيرا در غير اينصورت کاتاليزورهاي هيدروژناسيون سريعا بي اثر مي شوند بنابراين بطور خلاصه در عمل کردن مقدماتي روغنهاي نباتي مواد خلط و فسفاتيدها ، هم چنين فسفوآمينو ليپيدها و در ضمن مواد معدني همراه روغن برطرف مي شوند در نتيجه روغن زلالي به دست مي آيد . چون شرايط عمل مقدماتي خيلي ملايم است تغييري در تري گليسريدهاي روغن پديد نمي آيد . اگر روش کار درست باشد . ضايعاتي که در نتيجه از دست گرفتن چربي خنثي با خلط حاصل مي شود زياد نخواهد بود .

البته اگر ميزان صمغ قابل توجه باشد ، آن را تصفيه نموده و رطوبت ناخالصي هاي آن را جدا مي کنند . محصول نهايي را در بشکه هاي 200 ليتري بسته بندي مي کنند و تحت عنوان ليستين سويا به بازار جهاني عرضه مي کنند . روغن خام در مبدل حرارتي ابتدا به دماي90?c مي رسد . سپس وارد ميکسريک شده به آن اسيدسولفوريک يا اسيد سيتريک اضافه مي شود .

البته صمغ گيري ترجيحا در دماي 80- 90?c انجام مي گيرد . حرارتهاي بالا سبب مي شود که  ته نشيني به طور کامل انجام نشود . در درجه حرارتهاي پايين تر هم به دليل اينکه ويسکوزيته بالاست ، جداسازي خوب صورت نمي گيرد . براي جلوگيري از چسباندن صمغ ها به سپراتور مقداري آب به صورت پاشش اضافه مي شود ، مخلوط در اين ميکسر 20 دقيقه هم زده مي شود.

اگر روغن خام از دانه پنبه دانه استحصال شده باشد ، اسيد کمتري لازم است از اسيدفسفريک خوراکي براي جداسازي و صمغ ها استفاده مي شود .