جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

تولید انسان آزمایشگاهی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تولید انسان آزمایشگاهی

Loading the player...

پروفسور داريوش فرهود، متولد فروردين ماه 1317 تهران است. ايشان دکتراي علوم طبيعي در ژنتيک انساني و PHD انسان شناسي را از دانشگاه ماينس آلمان (1972 -1351ش) و درجه پروفسوري در ژنتيک پزشکي از دانشگاه مونيخ ( 1991 - 1370ش) اخذ کرده است. ايشان بنيانگذار، استاد و مدير گروه ژنتيک انساني دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران (1352 تا 1382) مي باشد. دکتر فرهود پدر علم ژنتيک ايران است.و همچنين برگزيده جشنواره بين المللي خوارزمي مي باشد. و در ادامه نظر ايشان را درباره انسان آزمايشگاهي جويا مي شويم  . دستکاري در ژنها در دستگاههاي بيو لوژي سلولي  و آزمايشگاههاي مختلف انجام مي شود که مي تونه براي نجات انسانها مفيد است ولي اين دستکاري ژنها مي تونه فرصت و تهديد باسد که اين تهديدها مردم و دانشمندان را نگران کرده است و دانشمندان نگران آينده بشر هستند و توليد انسان صنعتي داراي مشکلات زيادي است  جنين در دوره نه ماه خود زندگي بخصوصي دارد و محيط اطراف خود را به نوعي حس مي کند و دو قلو ها يک کلوني طبيعي هستند و قلمه زدن گياهان يک کلونيگ است و کلونينگ از يک ميليارد سال پيش شروع شده است و متاسيون مناسبي بودند و سازگاري براي سلول حاصل مي شد ولي در روش آزمايشگاهي کلوني انسان داراي چه احساس و روحي خواهد بود و ساختار طبيعي جمعيت انسانها به مخاطره مي افتد