جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

تولید اجاق گاز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تولید اجاق گاز

Loading the player...

پروسه توليد اجاق گاز از بخشهاي ورقکاري، جوشکاري،
رنگ کاري، مونتاژ و تست و کنترل تشکيل شده است . در ابتدا ورق
فولادي به ضخامت يک ميليمتر که بصورت رول مي باشد، در رول
بازکن، باز شده و توسط قيچي در ابعاد مورد نظر بريده مي شود
سپس توسط پرسهاي ضربه اي و هيدروليک، سوراخکاري و يا
فرو رفتگي و برجستگي هاي طراحي شده، انجام مي شود. لبه ها در
اين مرحله توسط پرس بر يک خم م ي شوند. براي لبه هاي درب و
ميليمتر استفاده / دور صفحه بالايي از ورق استيل به ضخامت 0/7
مي شود که برش و خمکاري ميگردد تا در مرحله مونتاژ، به اجاق
اتصال يابد.
پس از آماده شدن قطعات، عمليات جوشکاري توسط نقطه جوش و
درز جوش صورت مي پذيرد. در انتهاي اينم مرحله بدنه اجاق آماده
شده و توسط نوار نقاله به قسمت شستشو حمل و پس از
چربي گيري، توسط پيستوله، رنگ ( معمولاً سفيد ) در اتاق رنگ
پاشيده مي شود. سپس از تونل هواي گرم ( درجه حرارت 160
درجه سانتي گراد به مدت 20 دقيقه ) عبور مي کند تا خشک و پخته
گردد.
صفحه بالايي اجاق م ي تواند از استيل و يا لعابي باشد . چنانچه
لعابي باشد پس از برش و فرم دهي آن، دوان لعاب غوط ه ور شده
و سپس در کوره 800 درجه سانتي گراد پخته مي شود . همچنين
سيني فر نيز بهمين صورت آماده و لعابکاري م يگردد.
شبکه فلزي نيز از مفتول 4 ميليمتري تهيه و خمکاري و دو سر آ ن
بهم جوش مي شود. در صورتيکه جنس مفتول فولادي باشد حتماً
بايد در کارگاه هاي بيرون آبکاري کرومي نيکل شود . ( شبکه روي
صفحه و طبقات داخل فر ) در مرحله مونتاژ، شيشه نما، شير
کنترل گاز، کليدهاي شير، چراغ داخل فر، موتور جوجه گردان و
لوله هاي رابط و سر شعله برنجي ( که در کارگاههاي بيرون
بصورت سفارشي توليد مي شوند ) به بدنه اجاق گاز نصب
مي شود.
مرحله نهايي، تست عبور گاز و شعله ها و عملکرد شيرها و دبي گاز
مي باشد. پس از کنترل،اجاق ها، بسته بندي شده و به انبار حمل
مي گردند.
جهت صرفه جويي در سرمايه گذاري، ميتوان براي لعابکاري سيني
فرو صفحه بالاي اجاق از خدمات کارگاههاي لعابکاري استفاده
نمود.