جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

تولیدات سیما - نمایش محتوای موسیقی

 

 

تولیدات سیما

این کلیپ تولیدات سیما در سال 1391 است که به معرفی برنامه های تهیه شده در شبکه استانی اصفهان پرداخته است.