جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

تٌل آجری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تٌل آجری

Loading the player...

تل آجري يکي از چندين محوطه و تپه باستاني اطراف تخت‌جمشيد است. هيات باستان‌شناسي ايران و ايتاليا که از چندسال قبل به منظور شناسايي شهر پارسه،‌ حفاري‌‌هاي باستان‌شناسي را در اطراف تخت‌جمشيد آغاز کردند، از سه سال قبل حفاري در تل آجري را شروع کردند.

اين هيات در تازه‌ترين کشفيات خود موفق به شناسايي يک معماري منحصر‌به فرد از دوره هخامنشيان شد. بنايي که گفته مي‌شود احتمالا مذهبي بوده و به دست هنرمندان بابلي ساخته شده‌است.

کشف آجرهاي لعابدار با نقش‌ حيوانات افسانه‌اي از جمله مهمترين يافته‌هاي باستان‌شناسي در اين بناست. مقايسه آنچه يافت شده با آجرهاي لعابدار دروازه معبد ايشتار در بابل،‌ شواهدي از نقش موشخوشو، نماد و سمبل خداي مردوک بدست آمد. نمادي که بعدها در هنر هخامنشي هرگز ديده نشد.

اين بنا تا دوران داريوش اول هم وجود داشته اما گويا پس از داريوش،‌ شاهان هخامنشي به دلايل سياسي اين بنا را تعطيل و به مرورو زمان تخريب کردند. اين موضوع البته هنوز اثبات نشده‌است.
کشفي تازه در حوزه باستان‌شناسي رخ داده‌است. هيات باستان‌شناسي ايران و ايتاليا، بنايي را در نزديکي تخت‌جمشيد يافتند که در آن ردپاي معماران و هنرمندان بابلي ديده مي‌شود. بر همين اساس است که آن‌ها معتقدند اين بنا احتمالا نيايشگاهي از دوره کوروش است