جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

تلاشگران - نمایش محتوای صدا

 

 

تلاشگران

Loading the player...
تلاشگران


برنامه تلاشگران در قالب ساختار گزارشي كه به معرفي افراد پر تلش استان اصفهان در عرصه هاي مختلف اقتصادي و صنعتي مي پردازد . در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی
توجه به كار آفریني و اشتغال - آموزش فني و حرفه اي - توجه به بهينه سازي و توليد و در نظر گرفتن افزایش كمي و كيفي در توسعه صنعت استان در این برنامه در نظر گرفته شده است
این برنامه در قالب متن - كارشناس و گزارش لحاظ مي شود . برنامه ایجاد اميد آفریني و نشاط در عرصه صنعت و توليد است

عوامل برنامه

تهیه کننده : محسن راستاد