جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

تلاشگران - نمایش محتوای صدا

 

 

تلاشگران

Loading the player...
تلاشگران

برنامه تلاشگران در قالب ساختار گزارشي كه به معرفي افراد پر تلاش استان اصفهان در عرصه هاي مختلف اقتصادي و صنعتي مي پردازد
حمایت از كار و سرمایه ایراني ، توجه به كار آفریني و اشتغال - آموزش فني و حرفه اي - توجه به بهينه سازي و توليد و در نظر گرفتن افزایش كمي و كيفي در توسعه صنعت استان از مهمترین موضوعاتی است که در این برنامه به آن پرداخته شده است
این برنامه در قالب متن -كارشناس و گزارش لحاظ مي شود .برنامه در جهت ایجاد اميد آفریني و نشاط در عرصه صنعت و توليد تلاش می نماید .

تهیه شده  در تولید صدای مرکز اصفهان