جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

تقسیم بندی آلاینده ها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تقسیم بندی آلاینده ها

Loading the player...

تقسیم بندی آلاینده های شهری به طور کلی 3دسته هستند.آلاینده های اولیه –الاینده های ثانویه و خطرناک . الاینده های اولیه همان هایی هستند که معمولا توسط سازمانی مثل محیط زیست در معرض دید مردم و اطلاع رسنی باشند.همانند منواکسید کربن ،اکسید های ازت ،اکسید های گوگرد
تحت یک شرایط خاص بخشی از آلاینده های اولیه با حضور در معرض نورخورشسد و وجود اکسیژن هوا الاینده های ثانویه را تولید می کند.الاینده های گروه سوم سمی و خطرناک اند .همه اینها برای بچه ها، سیستم های قلبی و عروقی خطرناک ستند

As a whole, we can divide city polluting in three portion: first polluting ,second polluting and
dangerous one. First polluting are ones that was keep from the environment protection organization and people. these type is contains carbon monoxide, nitrogen oxide and  sulphur oxide. These types directly came out of exhaust pipe and factory smoke-stack. Second polluting is produced from some first
one in special conditions. I.e. if carbon monoxide or nitrogen oxide take place of exposure of sun and oxide can change them to second one. Chemical limitation and some material that are very dangerous are in this type. e.g. in the morning ,when you switch on the car , "NO" came out of the car, after 30 min "NO" in exposure of sun changes to" NO2 "and immediately changes to ozone. In this situation third one produced. All are dangerous. all are harmful for kids, cardio-vascular respiratory