جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

تعمیر کار ماشین های سنگین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تعمیر کار ماشین های سنگین

Loading the player...

تعمیر کار ماشین های سنگین

علی خمسه ، تعمیرکار ماشین های سنگین است .

او تقریبا 26 سال است که به این کار مشغول استو تعمیرات اتوبوس را انجام می دهد. وی از حرفه خود بسیار راضی است و معتقد است اگر جوانها کارهای فنی را در کنار درسی که می خوانند ، یاد بگیرند ، می توانند آینده خود را تامین کنند و در حرفه ای که دوست دارند ، مشغول به کار شوند.

این تعمیرکار ، کمبود متخصص در زمینه موتورهای جدید را مشکل عمده شغل خود می داند.

Repair man of special cars

Ali khamseh is repair man of heavy cars.

He was work for 26 years ago. He repairs a bus very professional. He was very pleased of his work. He thinks young people should learn professional work in additional study.

He thinks that there are not enough professional worker during these jobs.