جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

تعزیه امام حسین (ع) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تعزیه امام حسین (ع)

Loading the player...

یکی از روش های عزاداری نمایشی در اصفهان که قدمت تاریخی هم دارد تعزیه است .تعزیه یکی از نمایش های خاص عزاداری است که عده ای از تعزیه خوانان هرکدام با به عهده گرفتن نقشی صحنه کربلا را بازسازی می کنندو مظلومیت یاران امام حسین (ع) و خود امام را به صورت نمادین به اجرا میگذارند.تمام صحبت های ردوبدل شده بین امام حسین(ع) و یاران شان و دشمنانشان را به صورت شعرهای حماسی بیان میکنند.
در تعزیه خوانی بخشی است در مورد امام حسین (ع) که با خود درد دل می کند و از مسلمانان کمک می خواهد .در این بخش امام حسین (ع) از کربلا می گوید و از یارانش و از خانواده اش ،می خواهد که غریبی اش را ببیند و گاه نیز با خواهرش زینب (س) درد دل می کند و او را به همدردی می طلبد

Taziye: Imam Hussein
One of the dramatic ceremony of Isfahan is Taziye that have a historical age .Taziye is a special dramatic that some people came to gather and choice special role that related to Karbala history and restore that event.it dram show Innocent companions of Imam Hussein and it show imam Hussein as symbol character. All their dialogue that says in this ceremony is in a poem forms.In Taziye ,there is  part that imam Hussein speak with himself  and say help from other muslim.in this part imam Hussein say about Karbala. He also wants from his family and followers to understand his stranger. Sometimes he also speaks with his sister and wants him sympathy