جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

تصنیف یاران - نمایش محتوای موسیقی

 

 

تصنیف یاران

تصنیف یاران

شاعر : فریدون همراه

آهنگ ساز : جلال ذالفنون

خواننده : صدیق تعریف

از نگاه یاران به یاران ندا می رسد
دوره ی رهایی رهایی فرا می رسد

این شب پریشان پریشان سحر می شود
روز نو گل افشان گل افشان به ما می رسد

بخت آن ندارم که یارم کند یاد من
حال من که گوید که گوید به صیاد من

گرچه شد دل زار گرفتار به بیداد او
عاقبت رسد عشق رسد عشق رسد عشق به فریاد من

از نگاه یاران به یاران ندا می رسد
دوره ی رهایی رهایی فرا می رسد

ساقیا کجایی کجایی که در آتشم
وز غمش ندانی چه ها می کشم

ساقی از در و بام در و بام بلا می رسد
بر دلم از این عشق از این عشق از این عشق چه ها می رسد

از نگاه یاران به یاران ندا می رسد
دوره ی رهایی، رهایی فرا می رس