جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

ترنم بهاری - نمایش محتوای موسیقی

 

 

ترنم بهاری

ترنم بهاری یکی از آیتم های برنامه های ویژه نوروز بود که در آن گزارشگر برنامه به جاهای مختلف اصفهان سفر کرده بود و تصاویر زیبایی از جای جای این استان تهیه کرده بود.