جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

تبلیغات انتخاباتی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

تبلیغات انتخاباتی

Loading the player...

در این برنامه چند نفر با هم در حال صحبت کردن در مورد انتخابات و تبلیغات آنها هستند که نکات مهم و زیبایی در قالب طنز در آن بیان شده است و در نهایت فردی که برخی مسائل برایش مهم است از هوش می رود.