جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

تا بی نهایت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

تا بی نهایت

Loading the player...

در جامعه هستند کسانی که پس از طی دوران دفاع مقدس و مانوس شدن  با فرهنگ وایدئولوژی دفاع مقدس وایثار و شهادت اکنون پس از سالها دغدغه اصلی آنان انتقال مفاهیم و ایدئولوژی زمان جنگ به نسل امروز می باشد . این عزیزان با استفاده از تمامی پتانسیل های موجود در جامعه بهره می برند تا بتوانند این مفاهیم را به درستی منتقل کنند . استفاده از هنر ، ورزش ، علم واقتصاد و کارهای فاخری که توسط این نسل از دفاع مقدس که جانبازان نام گرفته اند و اکنون تاثیر گذاری مستقیمی در جریانات مختلف جامعه دارند مورد نظر این برنامه بوده است .

عوامل برنامه

تهیه کننده : ابراهیم مرادی

کارگردان : حجت الله معراج

تدوین : سید محمد رضا موسوی