جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

تاریخ نامه - نمایش محتوای صدا

 

 

تاریخ نامه

 تهیه کننده : روح الله کازرونی

نویسنده : عباس اردستانی

گوینده : محمد رضا کبیری

تاریخ نامه عنوان برنامه کوتاه 5 دقیقه ایی با ساختار روایی است که در 150 قسمت تهیه و روزهای دوشنبه وچهارشنبه از صدای مرکز اصفهان پخش می شود در برنامه تاریخ نامه یک نکته از نوشنیده های گذشته بیان می کند ، به طور مثال معرفی بسیار کوتاه از اشخاصی همچون سید ابوالحسن اصفهانی ، شیخ بهایی و دیگر رجال اصفهان و یا نکته هایی خاص از اتفاقات تاریخی مثل برخورد ایران و روس با یکدیگر و....و یا تاریخچه از چاپ در ایران و اصفهان ، اولین تجار اصفهانی و فعالیتهای آنها ، تاریخچه ایی از برخی از مواردی مثل ورود بعضی از محصولات برای  اولین بار در اصفهان و ایران و نگاه به ارتش ایران در دورانهای قدیم مانند هخامنشیان وو در کل به شخصیت شناسی تاریخی و آثار تاریخی این شهر پرداخته می شود ....

سال تولید: 1395