جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

تاریخ نامه - نمایش محتوای صدا

 

 

تاریخ نامه

Loading the player...
تاریخ نامه

تاریخ نامهعنوان برنامه کوتاه 5 دقیقه ایی است که در 150 قسمت با ساختار روایی تهیه و از صدای مرکز اصفهان پخش می شود

در برنامه تاریخ نامه یک نکته از نو شنیده های گذشته بیان می کند ، به طور مثال معرفی بسیار کوتاه از اشخاصی همچون سید ابوالحسن اصفهانی ، شیخ بهایی و دیگر رجال اصفهان و یا نکته هایی خاص از اتفاقات تاریخی مثل برخورد ایران و روس با یکدیگر و....و یا تاریخچه از چاپ در ایران و اصفهان  ، اولین تجار اصفهانی و فعالیتهای آنها ، تاریخچه ایی از برخی از مواردی مثل ورود بعضی از محصولات برای اولین بار در اصفهان و ایران و نگاه به ارتش ایران در دورانهای قدیم مانند هخامنشیان و....

عوامل برنامه

تهیه کننده : روح الله کازرونی

نویسنده : عباس اردستانی

گوینده : محمد رضا کبیری