بیوپسی

بیوپسی به معنی نمونه برداری از بافت ها است. بیوپسی روشی تشخیصی است که به توسط آن پزشک مقداری از بافت بدن را خارج کرده و برای بررسی به آزمایشگاه بافت شناسی میفرستد. در آزمایشگاه بافت شناسی یا پاتولوژی پزشک متخصص پاتولوژیست بافت های ارسالی توسط پزشک را در زیر میکروسکوپ بررسی کرده و بیماری های احتمالی را که در بافت وجود دارد تشخیص داده و به پزشک گزارش میدهد. بیوپسی به چند طریق انجام میشود بیوپسی با سوزن Needle biopsy : در این روش پزشک ابتدا پوست بیمار را بیحسی موضعی میدهد و سپس یک لوله ظریف را از راه پوست به عضو مورد نظر میفرستد و تکه کوچکی از بافت آنرا جدا کرده و با لوله به بیرون میکشد بیوپسی باز Open biopsy : در این روش پزشک با بیحسی موضعی یا بیهوشی عمومی پوست را شکاف داده و بافت های دیگر را کنار میزند تا به عضو و بافت مورد نظر برسد. سپس تکه کوچکی از آن را برداشته و مجددا پوست را ترمیم میکند بیوپسی کلی Excisional biopsy : مانند روش قبل است با این تفاوت که پزشک جراح تمام بافتی را که به نظرش غیر طبیعی است خارج میکند. از این روش بیشتر در تومور ها استفاده میشود. با این روش کل تومور برداشته شده و به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده میشود. بیوپسی عبارت از برداشتن مقدار کمی از بافت، به منظور بررسی درزیر میکروسکوپ می‌باشد. سایر آزمایشات نیز می تواند به تشخیص سرطان کمک کند ولی فقط در بیوپسی تشخیص قطعی سرطان داده می شود. نمونه برداشته شده از طریق بیوپسی توسط پاتولوژیست تفسیر می گردد. (پاتولوژیست شخصی است که در تفسیرتست های آزمایشگاه و ارزیابی سلولها ، بافتها و ارگانها مهارت دارد ). نوع بیوپسی براساس تکنیک و اندازه سوزنی که برای جمع آوری نمونه بافت استفاده می‌شود، تعیین می گردد. Fine needle aspiration biopsy FNAB : در این روش از یک سوزن ظریف برای برداشتن نمونه کوچک از سلولها استفاده می شود. A core needle biopsy در این روش برای برداشتن نمونه بزرگتربافت، از سوزن بزرگتر استفاده می شود. ترجیحا از این روش بیوپسی، پس از تتایج حاصل از معاینه فیزیکی و تصویربرداری استفاده شده و با کمک وکیوم چندین بافت بزرگ اصلی برداشته می شود. surgical biopsy: در این روش قسمت بیشتربافت برداشته می شود. این بیوپسی به دو صورت incisional (برداشتن یک بخش از توده ) و Excisional (برداشتن کل توده ) انجام می گردد. از آنجا که بعد از تشخیص سرطان، قطعا عمل جراحی انجام می شود بنابراین بطور معمول از این روش برای تعیین سرطان استفاده نمی گردد. در صورتیکه در بیوپسی جراحی، وجود سرطان تایید شود،‌ برای برداشتن سلولهای سرطانزای باقیمانده در پستان و بررسی غدد لنفاوی، جراحی دیگری نیاز می باشد. بنابراین برای اینکه بیمار یک بار تحت عمل جراحی قرار گیرد بهتر است یک core biopsy برای تشخیص سرطان انجام شود و بدنبال آن نوع جراحی سرطان توسط پزشک تعیین شود. بیوپسی همراه با تصویربرداری: زمانیکه توده مشخصی قابل لمس نیست ولی در تصویر رایولوژی مانند ماموگرام یک وضعیت غیرطبیعی مشاهده می شود ، این روش استفاده می‌گردد. در حین انجام این عمل سوزنی به منطقه مورد نظر با استفاده از ماموگرافی ، سونوگرافی یا آم ارآی رانده می شود . یک بیوپسی استریوتاکتیک با کمک ماموگرافی انجام می شود. یک گیره فلزی کوچک به منظور نشان دادن محل بیوپسی در پستان گذاشته می‌شود. چنانچه این نمونه حاوی بافتها سرطانی باشد، عمل جراحی دیگری ضرورت می یابد . لازم به ذکر است که بسته به میزان بافتی که برداشته می شود می توان از روش های" fine needle aspiration biopsy " ،""T A core needle biopsy در بیوپسی همراه با تصویر برداری استفاده کرد.

Loading the player...