جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

بیست و دومین کشور از نظر تعداد ماشین های کشاورزی - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

بیست و دومین کشور از نظر تعداد ماشین های کشاورزی

بیست و دومین کشور از نظر تعداد ماشین های کشاورزی


ایران، بیست و دومین کشور جهان از نظر تعداد ماشین های کشاورزی

آدرس کوتاه :