جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

بوی سیب - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بوی سیب

Loading the player...

حامد فرزند شهید است وهمراه مادر وپدر بزرگش زندگی می کند ، حامد به سن تکلیف رسیده است و قرار است در مدرسه برای آنها جشن تکلیف برگزار کنند .در همین زمان حامد با مادرش به زیر زمین می روند و چفیه پدر را از مادر خواست چفیه را گرفت اما غم سنگینی در چهره مادر دید ، به فکر فرو رفت و می خواست علت ناراحتی ماردش را بداند چون فکر می کرد مادرش برای به تکلیف رسیدن او باید خیلی خوشحال باشد اما اورا ناراحت و غمگین دید، نزد پدر بزرگ رفت و با او صحبت کرد وگفت کاش می دانستم چرا مادر ناراحت است و پدر بزرگ گفت فردا روز جشن تکلیف تو است و چون پدرت همراه تو نیست مادرت نگران و ناراحت است و دلش گرفته

عوامل برنامه

تهیه کننده  : سید مصطفی طالبی

کارگردان و تدوین : حسین پور ستار

بازیگران : نوید سهرابی ، یوسف جهانگرد ، ابراهیم غفاریان ، سوسن پتره ، وحید منافی ، شهرام خزراییجواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ