جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

بنیاد امیر قلی امینی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بنیاد امیر قلی امینی

Loading the player...

دانلود

انچه مسلم است با تاثیر معماری غرب بر اصفهان معماری مسکونی از حیطه سنتی صرف خود خارج شد برون گرایی در مسکن نما ها و تراس های رو به گذر خیابان ها از مشخصه های اصلی این تغییر است با این وجود گرایش به معماری غرب در ایران قالبا جنبه تغییر سطحی داشته است. یکی از این بناها خانه روزنامه نگار و نویسنده فقیه اصفهانی امیر قلی امینی در خیابان کاشانی اصفهان است.

امیرقلی امینی روزنامه نگار برجسته ایرانی پیش از مرگش ساختمان مسکونی خود در خیابان کاشانی، را با تمام اسباب و اثاثیه به شهر اصفهان هدیه کرد. این ساختمان به سبک معماری دوره پهلوی به فرم کوشک و در دو طبقه در سال 1319 خورشیدی ساخته شده است. امینی عضو شورای شهر اصفهان بود و از مردم خواسته بود تا ساختمان‏های خود را بیش از ارتفاع درختان نسازند، از همین رو خود او نیز به دو طبقه اکتفا کرد.

این عمارت که محل کار و زندگی او بود، طی وصیت نامه آن مرحوم در سال 1357ش به شهر اصفهان اهدا شد تا به صورت کتابخانه، موزه و محلی برای انجمن ادیبان و شاعران اصفهان مورد استفاده قرار گیرد. کمتر در تاریخ می توان کسی را سراغ گرفت که خانه خود را اینگونه در اختیار شهروندان و آیندگان قرار دهد و بسیار کم می توان موقوفه هایی را سراغ گرفت که اینگونه وقف امور فرهنگی و کار روزنامه نگاری باشد.

این ساختمان، به عنوان یکی از آثار باستانی، به ثبت میراث فرهنگی رسیده، و هم‏اکنون به عنوان بنیاد فرهنگی امیرقلی امینی، محل واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، دفتر فصلنامه فرهنگ اصفهان و محل استقرار انجمن صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان است.

پیکر وی بنابر وصیت خودش، در همین منزل مسکونی او به خاک سپرده شد.

 

What is certain the traditional architecture was change by influence of west architecture in Isfahan

Extraversion in the housing, Views and terraces facing the cross street is the main characteristic of these Changes.

Has the surface changes However, the tendency of the West architecture in Iran

One of these buildings is a house of a journalist and author named as Amir gholi Amini that located in Kashani Street

Amini Amyrqly prominent Iranian journalist died before his residential building in Kashani Street, with all the furniture was a gift to the city

Besides the architectural style and building form in the two-storey palace built in 1319 is solar.

. Amini was a member of City Council and had asked people to their buildings, taking over tall trees, So he would also rely on two floors.

Mansion that was his life's work, It is testament to the city late Thursday was awarded in 1357 to form a library, museum and local community of writers and poets to be used.

Someone who can come on less So that your home will provide the citizens and future Endowment can be made ​​very low and that they would be dedicated to cultural affairs and journalism.

The building, as one of the ancient monuments, cultural heritage has been recorded, And now as a cultural foundation Amyrqly Amini, Research Unit, Department of Culture and Islamic Guidance in place, the Office Journal of Culture and the location of the Journalists Association of Isfahan

According to his will, his body, he was buried in the same house