جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

بقعه قرآن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بقعه قرآن

Loading the player...


قرآنی بخط   مبارک  آقا  امیرالمومنین(ع) جزو   28و29و30       قرآن مجید   که   در   موزه ناصرالدین شاه قاجار بوده است اقا سید ابراهیم مقدس معلم فرزندان دربار ناصرالدین شاه بوده  است با این قرآن مانوس می شود وقتی کار  تدریس  او در دربار  تمام می شود شاه خواسته به او  صله ای بدهد اقا سید مقدس می گوید من تنها قرآن را می خواهم شاه این قرآن    را با قباله چمن زار روستای سعید آباد به او هدیه می کند  ودر  صفحه آخر با خط خود می نویسد ومهر می کند آقا ابراهیم مقدس این قرآن را با خود به روستا می آورد وگویا صاحب کراماتی هم می شود بعد ها بقعه ای برای این  قرآن درست  می کنند     اکنون در روزهای عاشورا وبیست وهشتم ماه صفر وبیست ویک  ماه رمضان این  قرآن را به روستا می آورند و مردم از روستا ها وشهر های مختلف برای زیارت آن   به  روستای سعید آباد لنجان می آیند