جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

بقعه شیخ ابو سلیمان دارانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بقعه شیخ ابو سلیمان دارانی

Loading the player...

بقعه« شیخ ابو سلیمان دارانی »
« ابو سلیمان از اکابر عرفا و رجال طریقت و در میان این طبقه مسلم خاص و عام و به کثرت فضل و تقوی معروف است .وفات او بین سالهای 203 و 224 نوشته اند .» 
آنچه مسلم است در بسیاری از کتب عرفانی از جمله شرح تعرف از دو عارف در این دوره یاد می شود.ابوسلیمان دارانی و ابنه. ابوسلیمان دارانی و پسرش شیخ سلیمان دارانی .بقعه متبرکه در شهر داران اصفهان آنگونه که معروف است متعلق به شیخ سلیمان دارانی است که بنای قدیمی بقعه با گنبدی فیروزه ای به پیش از عصر صفوی تعلق داشت که بنای قدیم ویران گشت و اکنون بنای جدید بقعه در حال ساخت است.
طبق وقف نامه های باقی مانده از منه پیش،املاک ذیل متعلق به این بقعه متبرکه است: مزرعه در حضرت،مزرعه پای قلعه و مزرعه جوی کدران که قدیمی ترین آنها به سنه 710 ﻫ. . ق باز می گردد.
از اسناد بازمانده،سندی است .مربوط به شرح نور باران شدن بقعه در سنه 1312 که پس از حمد و ثنای خداوند می نویسد:« . . . . بر ضمیرمنیر ذوالعز و الاحترام از ازکیا و اغنیا و ابنیا از ذکور و اناث و کبیر و صغیر  اهالی داران پوشیده نماناد که در شب بیست و دویم (چهارشنبه ) شهر رمضان المبارک سلطان خاقان بن خاقان بن خاقان ناصر الدین شاه قاجار،آنچه بر اهل بصیرت و دانش ظاهر گردید،تقریباً سه ساعت از شب گذشته بود در حینی که نزول برف به شدت واقع بود و شب عرفه عید نوروز بود از شرافت و فضیلت شاهزاده شیخ سلیمان نوری مانند در شاهوار از اوج گنبد متبرکه هویدا شد که اغلب ناس زایر ملاحظه نمودند و به قدر یک ساعت چند دفعه ظاهر و مخفی می شد که جمعی کثیر از اهالی که در آن شب سعادت یار و از خواب غفلت بیدار بودند مجتمع شدند و به توبه و انا به و زاری مشغول شدند ....»
از سخنان اوست: انسان اگر بر هیچ نگرید باید بر روزگاری که تباه کرده بگرید و او را این اندوه تمام است تا وقت مرگ.