Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

برگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهان

برگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهان


برگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهانبرگزاری هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور در اصفهان

هشتین دوره مسابقات دوگانه قهرمانی بانوان کشور با معرفی برترین ها در اصفهان به کار خود پایان داد به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نایب رییس بانوان فدراسیون سه گانه گفت: این رقابت‌ها حکم انتخابی تیم ملی برای شرکت در مسابقات دوگانه قهرمانی جهان را دارد که مسابقات جهانی خرداد در اسپانیا برگزار خواهد شد. مهرانگیز حسین جمال افزود: این مسابقات در چهار رده سنی بزرگسالان و امید و جوانان و نوجوانان در پایگاه پدافند هوایی شهید نصر برگزار شد وی گفت: 150بانوی ورزشکار از 13استان دراین رقابت شرکت کردند که هر رده سنی سه نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند نایب رییس بانوان فدراسیون سه گانه اولویت سال 95 این فدراسیون را شناسایی استعدادها و توسعه این ورزش در بین بانوان در رده های قهرمانی و حضور در مسابقات ملی و بین المللی عنوان کرد.