برندگان موج ورزش 96/06/05

نام برنامه : موج ورزش
  • رحمت الله حمزه زاده ،1553........0913
  • حمید امان الهی ،4323........0921
  • مرجان گرامی ،4496........0936

 

توضیحات :

موج ورزش در 53 قسمت 60 دقیقه ایی ،به صورت مجله ای با ساختار کلامی – پیامی -آوایی تهیه و از رادیو اصفهان پخش می شود ، در این برنامه ، طراحی و صفحات ورزشی متنوعی پیش بینی شده و به طور کلی در سه محور ورزش همگانی قهرمانی و حرفه ای در بخش های پیشکسوت  ورزش بانوان باشگاه ها و شهرستان ها ارگان ها و اقشار طراحی و ارائه می گردد.