برندگان موج ورزش 96/05/29

نام برنامه : موج ورزش
  • غلامرضا اسلامی ،0524........0913
  • رضا دهقانی ، 7705..........0901
  • امید رضا نعمت اللهی 1733........0913

 

توضیحات :

موج ورزش در 53 قسمت 60 دقیقه ایی ،به صورت مجله ای با ساختار کلامی – پیامی - آوایی تهیه و از رادیو اصفهان پخش می شود ، در این برنامه ، طراحی و صفحات ورزشی متنوعی پیش بینی شده و به طور کلی در سه محور ورزش همگانی قهرمانی و حرفه ای در بخش های پیشکسوت  ورزش بانوان باشگاه ها و شهرستان ها ارگان ها و اقشار طراحی و ارائه می گردد.