برندگان دعوتنامه 1396/03/07

نام برنامه : دعوتنامه
  • سجاد حجازی فرزند سید جواد از دهافان
  • علیرضا ملکوتی خواه فرزند عبدالله از حبیب آباد برخوار
  • بهاره کریمیان فرزند اسماعیل از اصفهان

 

توضیحات :

برنامه دعوت نامه برنامه ای ارشادی تربیتی با ساختار ترکیبی نمایشی در۳۳ قسمت ۹۰ دقیقه ایی است که به توجه به ایام ماه مبارک رمضان تهیه واز صدای مرکز اصفهان پخش میشود .

برنامه دعوت نامه بصورت زنده وقبل از افطار پخش میشود وبا استفاده از آیتمهای مختلف به ترویج معارف قران واهل بیت علیهم السلام وتعمیق نگرش مذهبی مخاطبان میپردازد .

آیتمها :مسابقه ، نمایش ، کارشناس مذهبی ، گزارش (معرفی مساجد ) ، کارشناس پزشکی ، گزارش تولید موضوعی ، دلانه (حسی ،حرف دل ) متن گوینده