برنده جشنواره ستاره های فصل تابستان

نام برنامه : کی میاد ستاره چینی
  • برنده ستارگان فصل تابستان، خانواده کاشی از درچه