رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

برنامه شكوفه ها - نمایش محتوای صدا

 

 

برنامه شكوفه ها

برنامه شكوفه ها

 

برنامه شكوفه ها برنامه ايست ويژه گروه سني خردسال كه هر روز به غير از روزهاي تعطيل برروي انتن مي رود.

در اين برنامه نمايش محوركه مدت زمان ان 15 دقيقه است به موضوعاتي متناسب با گروه سني

خردسالان پرداخته مي شود

تهيه كننده: فروغ نجف پور

....بچه ها ديروز دوست شما حميد رضا جون كه 6 سالشه با مامانش رفتن پارك... بعد مامان

نشستن روي صندلي هاي پارك و حميدرضاهم رفت تاب بازي كنه براي همين اول ازهمه اون

توي صف ايستادو نوبت گرفت ... بعد همينطور كه منتظر بودتا نوبتش بشهديد يكي از بچه هايي

كه روي تاب سوار بود وقتي اومد پياده بشه خورد زمين ...

مي دونيد چرا؟ چون هنوز تاب نايستاده بود كه اون از تاب اومد پائين براي همين خورد زمين

حميد رضا تا ديد اون خورد زمين دويد به طرفشو به اون كمك كرد تا از زمين بلند شه....

بعدشم لباساي اونو كه خاكي شده بودن تكوند... تازه به اون گفت  ميخواي تا من نوبتم و بدم

به توتا دوباره سوار تاب بشي

اون بچه گفت نه...بعم به حميد رضا گفت ازت متشكرم ... بعدم رفت پيش مامانش....

حالا منم مي خوام بگم افرين...افرين به حميد رضا جون كه به دوستش كمك كرد...

{music}/music/shokoufe{/music}