جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

برنامه آینه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه آینه

{flv}ayene|350|250{/flv}

از آنجایی جامعه برای پشرفت وترقی نیاز به تذکر ویاداوری داشته وبایستی که هر روز از انجام
امور منفی جلوگیری کرد وبا تکرار وتشویق افراد به انجام امور مثبت زمینه رشد جامعه را فراهم
کرد واز آنجایی که قوانین اسلام جامع وبی نقص است این مهم نیز نادیده نبوده وبه این اصل مهم
در قالب دو اصل و فریضه مهم پرداخته است.
امر به معروف ونهی از منکر،قرآن کریم این دو اصل را از ویژگی های اهل ایمان میداند و میفرماید:
"مردان وزنان با ایمان دوستان یکدیگرند و آنان همدیگر را امر به معروف ئهی از منکر میکنند"
برنامه آینه قصد آن دارد که انشاء الله تا حد توان به این دو اصل پرداخته وبا استفاده از کارشناسان مجرب وترفند های برنامه سازی، شیرینی این دو اصل را هر چه بیشتر برای مردم ملموس تر کند انشاء الله.
برنامه آینه هرهفته روزهای دوشنبه ساعت 18 پخش می شود .این برنامه درتایم 25 دقیقه ای
ودر قالب برنامه های ترکیبی ساده و طبقه ج می باشد.
موضوعات  روز جامعه ومسائل مبتلا به جامعه  اولویت برنامه سازی خواهد بود .
عوامل برنامه ساز عبارتند از :
تهیه کننده: سید حسین حجازی
نویسنده :خانم رستاقی
مجری :آقای مهدوی
تدوینگر:آقای مهدی ملک احمدی