جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

برداشت غیراصولی موسیر، ممنوع - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برداشت غیراصولی موسیر، ممنوع

Loading the player...

موسیر یکی از عمده محصولات طبیعی است که در گذشته نه چندان دور ، مناطق وسیعی از کوهپایه های زاگرسی ، جنوب و غرب استان اصفهان را تحت پوشش خود داشته است. اما متاسفانه این گیاه خودرو و مفید در اثر استفاده ناصحیح و برداشت های غلط در معرض نابودی و خطر انقراض قرار گرفته است. یکی از طرح های اداره منابع طبیعی جهت کنترل برداشت های غیر مجاز می باشد.

منطقه فریدن گیاهان مرتعی زیادی از جمله موسیر دارد که قابل بهره برداری است. مخصوصا منطقه دره بید موسیر فراوان داشته اما به دلیل برداشت غیر اصولی از آن اکنون در حال انقراض است.