جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

برج و باروی کاشان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برج و باروی کاشان

Loading the player...


برج وباروی کاشان  در قدیم شهر کاشان شهری قلعه ای بوده وبرج وبارو داشته است . دور تا دور شهر را با دیوار خشت وگلی بلند حصار بندی کرده بوده اند وطول برج شش کیلومتر بوده است وبرج مربوط به زمان سلجوقیان بوده که در حدود دویست متر ان هنوز باقی است وبه   شماره 1357به ثبت آثار ملی رسیده است. این برج با شش دروازه باز وبسته می شده است .دروازه های    جمال آباد  ،فین ،لت حور ،عطا ،وغدیرنام در وازه های آن است . بار ها این دیوار مرمت شده است. در دوره صفویان محمد خان ترکمان این برج را تعمیر کرده است .  در حمله افاغنه نیز بر خرابیهای آن افزوده شده است  و نیز در زلزله سال 1392 هم صدماتی می بیند وبه فرمان کریم خان زند تعمیر می شود .در دور تا   دور دیوار خندقی هم بوده که از دستر سی به آن جلوگیری می کرد ه است در کنار این برج قلعه جلالی مربوط به زمان سلجوقیان واقع شده است .