جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

برای فردا - نمایش محتوای صدا

 

 

برای فردا

Loading the player...
برای فردا

در این برنامه با رویکرد انتخاباتی به ادارات و نهادهای دولتی رفته شده و با نیم نگاهی به عملکرد آن نهاد، لزوم شرکت هرچه پرشورتر مردم در انتخابات پیش رو از زبان مراجعان و کارمندان و مدیران نهادها و دستگاهای دولتی استانی، گوشزد می گردد

در کنار بخش گزارشی، متن و گویندگی برنامه به بررسی موضوعاتی در حیطه دشمن شناسی ،خودباوری و خود اتکایی ،ترجیح منافع ملی بر منافع فردی و مهمتر از همه لزوم آفریدن یک حماسه به یادماندنی در انتخابات پیش رو پرداخته می شود.

همچنین در بخش گزارش تلفنی برنامه، با یکی از برنامه سازان و همکاران رادیو ارتباطی برقرار شده تا شور و نشاط انتخاباتی از زبان وی و با توجه به برنامه هایی که تهیه می گردد، منتقل گردد.

در این برنامه گفتار مجری ، گزارش از نهاد دولتی، گزارش تلفنی و همچنین کلام رهبری استفاده می شود

عوامل برنامه

تهیه کننده : آزاده رجبی

گوینده : محمد رضا کبیری

گزارشگر : محمد صالحی

ارتباطات: پروانه ارباب زاده

نویسنده : مریم محلوجی