جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

بخار شور - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بخار شور

Loading the player...

بخار شور میتواند ترکیبی از مواد شیمیایی باشد و تنها از بخار باشد . بخار شورهایی که در بازار ارئه میشوند دارای ویژگیهای تقریبا مشابهند . بخار شورهایی در بازار هستند که حتی میتوانندبرای شستشوی فرش به کار روند و پرزهای خوابیده فرش را احیا کنند . میزان آب مصرفی بخار شور یک چهارم لیتر در ساعت است و میتواند وسایل منزل را ضد عفونی کند . بر اساس تحقیقی که در سال 2005 در دانشگاه واشنگتن انجام شد بخار شور باعث شد ه به مقدار زیادی در مصرف مواد شوینده صرفه جویی شود و از این وسیله در جاها یی که آلرژی به مواد شیمیایی وجود دارد بسیار کارآمد است .


steam cleaner

Steam cleaner can be complex of chemical material or just of steam.Steam cleaners  which exist in market have almost same trait.The steam cleaners exist in market which use for  carpet cleaning and they even can revival unshaped fusses of carpets.Quantity of water in use is a quarter of liter in hour and it can disinfect the furniture .Acording to the search which did at Washington university in 2005 steam cleaners cause too parsimony of washer and this instrument is very useful where  is allergy to chemical material