جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

با گیاه کامکوات بیشتر آشنا شویم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

با گیاه کامکوات بیشتر آشنا شویم

Loading the player...

با گیاه کامکوات بیشتر آشنا شویم
کامکوات میوه ای از خانواده مرکبات و شبیه پرتقال است که پوست نارنجی رنگ دارد و درون آن مانند سایر مرکبات پره پره است، ولی اندازه و شکل آن مانند خرما است. این میوه معمولاً با پوست خورده میشود. از آن مربا نیز تهیه می گردد. این میوه در شمال ایران هم میروید  .
این میوه زمستانه – بهاره از خانواده مرکبات بوده و از لحاظ طعم بسیار شبیه به سایر مرکبات است با این تفاوت که این میوه را می توان به صورت درسته و با پوست مصرف کرد.این میوه از اروپا به ایران آمده است و طعمی شبیه به دیگر میوه های خانواده مرکبات دارد با این تفاوت که می توان آن را درسته و با پوست مصرف کرد.

در کشت باغی، نهال های کامکوات روی نارنج سه برگ می توانند با فواصل 5/2 تا 5/3 متر از هم کشت شوند. ممکن است در روش کشت پرچینی حتی فاصلۀ آن ها به 5/1 متر کاهش یابد. در کشت گلدانی، بایستی پاکوتاه شوند و اجازه داده نشود که گلدان برای آن محدود شود. لازم به ذکر است که در کشت گلدانی تغذیۀ کافی و نیز آبیاری دقیق نیاز بوده تا از کمبود و پس آبیدگی آن ها جلوگیری شود.