جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

با تو - نمایش محتوای موسیقی

 

 

با تو

هميشه از نگاه تو با تو عبور مي کنم
از اينکه عاشق توام حس غرور مي کنم
دوباره با سلام تو تازه تازه مي شوم
با نفس ساده تو غرق ترانه مي شوم
با تو ستاره مي شوم, با تو ستاره مي شوم
با تو ستاره مي شوم ,با تو ستاره مي شوم
با تو ستاره مي شوم, با تو ستاره مي شوم
با تو ستاره مي شوم ,با تو ستاره مي شوم
******************
از سايه هاي ملتهب هميشه مي گريختم
با رفتن تو هر نفس بغض دوباره مي شوم
ناجي شام شوکران با دل عاشقم بمان
به حرمت حضور تو چون تو يگانه مي شوم
خانه به خانه ديدمت همچو فسانه ديدمت
خانه به خانه ديدمت همچو فسانه ديدمت
******************
با تو ستاره مي شوم, با تو ستاره مي شوم
با تو ستاره مي شوم ,با تو ستاره مي شوم
با تو ستاره مي شوم, با تو ستاره مي شوم
با تو ستاره مي شوم ,با تو ستاره مي شوم