جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بافت قدیم گرگان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بافت قدیم گرگان

Loading the player...


محل زندگی مردم را که در یک منطقه زندگی می کنند را بافت می گویند و یک بافت شامل مراکز اقتصادی و مذهبی و نظامی و خدماتی و خانه های مسکونی است در گرگان ساختمانها

را رو به آفتاب می ساختند و اتاق ها را رو به شرق و معمولا سمت قبله قرار می دادند و سقف و ارتفاع هر طبقه بلند بوده و به همین علت در اتاق ها تاقچه می ساختند که نوعی کمد

برای ساکنین منازل محسوب می شده است از عموامل تعیین کننده در ساخت خانه ها جهت وزش باد بوده است و بخش های اصلی ساختمان بر روی محور شرقی - غربی قرار داشته

و حجم های مکعب مستطیل دارد ساختمان های مسکونی در بافت قدیم گرگان به صورت یک یا دو طبقه ساخته می شدند طبقه بالا معمولا برای استفاده در فصول بها و تابستان و طبقه

پایین برای فصول پاییز و زمستان در نظر گرفته می شدند حجمهای ساختمان ها عموما در غالب مکعب مستطیل بوده و جز پیش آمدگی سقف های شیب دار که معمولا از چهار طرف

قابل مشاهده هستند پیش آمدگی دیگری در بدنه بنا دیده نمی شود



the life of the people who live in a region in the context of a tissue and say,

including economic centres and religious and military service and houses and

buildings in  the sun and the Chamber of the East and the old and the roof and

height of each category and due to the high in each shelf that a closet. a home

for the residents of  in determining the home to the wind and the main part of

building on the east to the west. and the volume of a residential building blocks

in the context of the old Gorgan as one or two storeys high class were usually

for use in the seasons and the summer and the floor. for the autumn and winter

volumes buildings were generally in terms of the box and aggregation before the

roof slope from four parties are visible aggregation before in the body is not so