جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

باغ گلها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

باغ گلها

اصفهان، اين شهرلاجوردي كه چونان نگارستاني دلپذير، و مرواريدي گرانبها و بي‌بديل در مركز فلات ايران زمين خوش مي‌درخشد، اينك در طلوع راستين ديگري از رونق آباداني زيباتر و با شكوهتر از ديروز و روزگاران پيشين با پرنيان رنگ در رنگ گلها و فضاهاي سبز و دلاويزي كه در هر كوه و برزنش چشم نوازي مي‌كنند، در هم مي‌آميزد تا زيبايي و شادابي را در فضاهاي شهري مفهومي تازه بخشد.
خوشبختانه از چند سال پيش به اين سو، فضاهاي سبز شهر اصفهان در پرتو برنامه‌ريزيها و تلاشهاي شهرداري و سازمان پاركها و فضاهاي سبز گسترش يافته است، به گونه‌اي سرانه فضاي سبز اين شهر به ازاي هر شهروند به مرز حدود ۵/۱۳ متر مربع رسيده كه در يك مقايسه اجمالي به حداقل استاندارد جهاني يعني ۱۵ متر مربع نزديك شده است. اين فضاهاي سبز كه مشتمل بر فضاهاي دل‌انگيز حاشيه زاينده‌رود و پاركهاي محلي و كوهستاني و جنگلي است زيبايي، شادابي و پالايش نسبي هواي شهر اصفهان را باعث گرديده است
باغ بزرگ گلها است و جاي جاي آن باغ در باغ، اما اين پروژه معظم واسطه عقد پاركهاي شهر به شمار مي‌رود. ويژگي و امتياز منحصر به فرد اين باغ را بايد در وجوه چندگانه تفريحي، فرهنگي، آموزشي و تحقيقي آن جستجو كرد كه اميد مي‌رود با جذابيتهاي چشمگير خود، استعدادهاي توريستي شهر اصفهان را بيش از پيش افزايش دهد و تقويت كند.
اين طرح به عنوان يكي از طرحهاي مهم و بزرگ اصفهان به بهره‌برداري مي‌رسد تا بدينوسيله بر زيباييها و مناظر ديدني اين شهر بيفزايد و دانشجويان و دانش‌پژوهان بتوانند از اين مكان استفاده نمايند و اوقات فراغت خود را با گل و گياه سپري كنند.
در طراحي اين باغ اقليم خشك منطقه اصفهان مورد توجه قرار گرفته و آب به صورت فواره‌هايي كوتاه جريان مي‌يابد و سرانجام به بركه برخورد مي‌كند، همچنين عناصر و مختصات فرهنگ معماري سنتي اصفهان در بناهاي اين باغ تبلور عيني يافته است.

It was founded in 1997 and now it is considered as a very famous place to visit. Flowers play an important role in Iranian lives. Almost all houses have a flower bed
During spring, summer and fall seasons these flower beds are beautified and ornamented with wonderful flowers.
Roses, in different colours are among most popular flowers. There is a kind of Rose called "the Red Mohammadi flower" which has a wonderful fragrant decorates many flower beds in residential houses. Iranian literature has survived with beauties of flowers Isfahan Municipality, knowing the importance of flowers in Iranian lives has founded this attractive Garden. There are hundreds of flower shops busy in all seasons.
The flower garden's area is about 5.5 hectares and it is divided to different sections. A nice building is located at the entrance for ticket selling. People can purchase flower seeds and useful pieces of information on flowers from the same building. The garden is fascinately decorated and it is a popular place of interest 

{rsmediagallery tags="baghegolha" limit="21" }